Energitjänster

 

Vad gör vi:

Vi utför energitjänster där vi mäter samt analyser er fastighet stor som liten. Resultatet av våra mätningar resulterar i en rapport till kund dig som kund. Resultaten leder i flera fall till utredningar som skall säkerställa rätt vägval vid beslut om investeringar gällande fastighetssystem och eventuella ombyggnader eller nyinstallationer.

 

Vi utför:

  • Förstudie
  • Energianalyser
  • Energioptimering
  • Solcells projekteringar
  • Energilagring
  • Laddningsteknik
  • Energientreprenader
  • Närvärme lösningar

 

Förstudie, Vi utför en förstudie för att kunna se vart och vilka potentialer som finns i respektive fastighet. Vi vill rikta våra insatser rätt så snabbt som möjligt. Lätta åtgärder med snabb avkastning skall identifieras så fort som möjligt. Detta för att energin inte skall gå till spillo. 

Gratis förstudie

 

Energianalyser, För att säkerställa fastighetens framtida möjliga energiprestanda så utförs en energianalys. I analysen inventeras alla tekniska system i fastigheten och skapa en energibalans där mätningar verifierar och säkerställer dagens energibalans. Ny energibalans tas fram efter hur fastighetens förutsättningar är. Analysen kommer att vara ett starkt beslutsunderlag för ett kommande energiprojekt. De system som ingår i analysen är klimatskärmen, ventilation, värme, el, styr & regler samt fastighetens verksamhetsförbrukning.
Alla dessa delar påverkar den framtida anläggningen för produktion av värme, ventilation, el samt klimat inomhus.

Energioptimering, Alla fastigheter är byggda för att drivas och driftas enligt en ursprunglig projektering. Det finns i de flesta fastigheter stora besparingar att finna på grund av felaktigt driftade system. I medel finner vi 7-18% besparing i befintliga system. Denna optimering är lika viktig i nybyggda system för att säkerställa att investerade kostnader återbetalas i besparingar. ”Energioptimering eller driftoptimering är det lättaste sättet att tjäna pengar".

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.